ЕАФ

Европейската Айкидо Федерация (ЕАФ) е създадена през Ноември 1975 година в Париж по същото време в което и САФ. Заедно те обединяват свързаните с AIKIKAI-HOMBU организации в Европа. Нейният първи президент е Антонио Гарсиа Де Ла Фуенте (Antonio Garc a de la Fuente)

През 1978 се провежда Главната Асамблея на ЕАФ в КАН и се създава Европейския Технически Комитет. Според някои, тези две събития са пряко свързани, а и под наставничеството, на с Айкикай Хомбу. Едновременно с това Асамблеята проведена на 19 Октомври в Лондон, е заета с проблемите на две конкурентни Холандски национални организации и проблеми между Yasufusa KITAURA от Испания и новия технически комитет оглавен от Nobuyoshi TAMURA. По това време и Андре Гонзе, президента на ЕАФ подава оставка. Това са причините поради които Конгреса се отлага. По-късно този момент започва да се начира "бунта на младите сенсеи" в Европа, срещу Тамура, който имал силни позиции в ЕАФ. Това включва Katsuaki ASAI (Germany), Yoji FUJIMOTO and Hideki HOSOKAWA (Italy), Toshikazu ICHIMURA (Sweden), Masatomi IKEDA (Switzerland), Iwamoto (Austria), Yasufusa Kitaura (Spain), Minoru KANETSUKA (U. K. ), and Seiichi SUGANO.

Междувременно, през есента на 79та, Ханс Жилли, тогава президент на Швеицарския Айкикай, и вице-президент на ЕАФ пуска предложение пред всички организации членки, за отставката на целия директорски комитет на ЕАФ. Главната Асамблея се провежда на 26-27 January 1980. По време на конгреса Директорския комитет се оттегля заедно с Тамура. Страните членки, останали на конгреса (Finland, Germany, Great Britain, Italy, Spain, Sweden, and Switzerland) свормират Временен Комитет/Работническа Партия, като взаимстват структурата на ЕАФ. Негов президент е Гиорио Венери от Италия.

По-късно Директорския Комитет, който подкрепя Тамура, свиква Извънреден Конгрес в Люксембург от 10-11 Май 1080. Тази среща е бойкотирана от повечето страни членки. Избран е нов президент на организацията в лицето на Гонзе, Часанг е избран за главен секретар, а Тамура като Технически Делегат.

Между временно Временния Комитет/Работническа Партия формиран в Цюрих, е официално признат от Айкикай Хомбу с помоща на Касибуро Осава, по това време директор на Айкикай Хомбу Доджо. В крайна сметка се появяват две противоположни органзации носещи името "Европейска Айкидо Федерация" спорещи че са преки наследници на първата организация. Такава и еитуацията и по времето когато се свиква Конгреса на ИАФ в Париж през Октомври 1980, и представители на двете гупи преисъстват. Възниква спор около легалноста на двете ЕАФ организации, но невъзможноста да се реши този проблем спира дискусията.

Тази двойственост на ЕАФ е непроменена и до днешни дни.