За нас

КБИ "Айки Будо" е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, на хора практикуващи и симпатизиращи на Японското бойно изкуство Айкидо. То има за цел да развива и разпространява Айкидо на районно, регионално, национално и международно ниво. Да създава и организира школи по Айкидо.

КБИ "Айки Будо" започва да функционира от началото на 2007г. В края на годината сдружението е напълно регистрирано и като такова става пълноправен член на БАФ с доджо в София.

Процеса на обучение се води от квалифицирани инструктори, защитили степените си пред Йокота Сенсей - шихан 7 дан, Фуджимаки Сенсей - шихан 6 дан, Кобаяши Сенсей - шихан 7 дан и Курибаяши Сенсей - шихан 7 дан.

В тренировъчния процес се показва стабилна методика и програма, съобразена с Айкикай, което позволява да се постигат много добри резултати на национално и международно ниво.

Айки Будо е името дадено на бойното изкуство, което О`Сенсей преподавал преди и след войната в средата на своето развитие. То е близко по стил до съществуващите от по-рано джуцу форми. Смята се, че е една от първите форми на Айкидо. Много от ранните ученици на О`Сенсей, са започнали през този период, така че първоначално школите в чужбина са преподавали този стил.