Правила

Правила за поведение в доджо

 1. Айкидо не е спорт. То е бойно изкуство и е образователен процес, който тренира съзнанието, тялото и духа. Физическата техника не е крайна цел, а средство за индивидуално усъвършенстване и духовно израстване. Доджо не е спортна зала, а място където се изучава учението на О’Сенсей Морихей Уешиба.
 2. Без разрешение от сенсей доджо не трябва да се използва за други цели освен тренировки.
 3. Почитайте Основателя и неговото учение.Почитайте своите сенсеи. Почитайте доджо и оръжията с които работите. Почитайте се взаймно.
 4. Няма да се търпи проявата на нахалство. Всички трябва да съзнават своите граници.
 5. Всеки има различни физически качества както и различни причини за да учи айкидо. Те трябва да бъдат уважавани.
 6. Всеки ученик поема морална отговорност да не използва айкидо за да наранява други хора или да проявява собственото си его. Айкидо е съзидание, а не разрушение.
 7. Отговорността да не причинява нараняване е на всеки практикуващ. Пазете и партнъора и себе си.
 8. Отговорност на всички в доджо е да участват в създаването на положитена атмосфера на хармония и уважение.
 9. Не трябва да се пораждат конфликти. Членовете на доджо са едно семейство. Тайната на айкидо е в хармонията.
 10. На татами да не се влиза в конфликтни ситуации.Айкидо не е уличен бой. Трябва да тренирате за да превъзмогнете и изчистите агресията от себе си, да откриете и да разберете отговорността към заобикалящия ви свят.
 11. Доджо и татами се почистват ежедневно преди и след тренировка. Всеобщо задължение е доджо да се пази чисто.
 12. В доджо се влиза и излиза с поклон от изправено положение. Качване и слизане от татами винаги става с поклон от сейза към шомен.
 13. В доджо се влиза облечен в чисто Ги / по-изклзчение начинаещи могат да бъдат с друго облекло/. Предварително се свалят всякакви накити и бижута с оглед на безопасността по време на тренировка. По същата причина не се допускат дълги нокти и разпуснати дълги коси.
 14. В доджо се влиза с изклзчени мобилни телефони.
 15. Тренировката започва 15мин след определения час. За това време практикуващите трябва да са се наредили на татами, да са в тренировъчно облекло, да са загрели и да чакат в готовност.
 16. Тренировката започва и завършва с определена церемония . Важно е да сте част от нея. Ако закъснеете изчакайте разрешение за влизане в сейза.Не прекъсвайте тренировъчния процес.
 17. По време на тренировка на наблздателите и закъснелите не се отделя внимание, освен в случай на неотложна нужда.
 18. По време на тренировка в доджо се практикува единствено и само показаното от сенсей.
 19. Въпроси по време на тренировки се допускат единствено за определената техника и само към сенсей или инструктора на групата в която се работи. Разговорите върху татами трябва да бъдат сведени до абсолзтен минимум. Айкидо е опит.
 20. Излизането от татами по време на тренировка се допуска само с разрешение на сенсей при неотложна нужда /напр. контузия или болест/
 21. Уважавайте сенсей и по–опитните от вас. Не се спори с тях относно техниката.
 22. Не се поправят или наставляват другите ако нямате старше ниво /юданша/ или конкретна задача, поставена от сенсей.
 23. Вие сте в доджо за да работите.Не се обясняват собствените идеи на другите.
 24. Не се разхождайте безцелно върху татами. Трябва да работите.
 25. Ако ситуацията го налага изчакайте реда си за работа в седеж сейза. При травма в коленете седежът може да е ханза.В никакъв случай обаче не се протягат крака и не се допуска облягане по стените.
 26. Трябва да бъдете в състояние на готовност във всеки един момент. Наблюдавайте внимателно ако не работите в момента и не се разсейвайте.
 27. Когато инструкторът ви показва дадена техника, се наблздава от седеж сейза.
 28. След приклзчване на тренировка проявете вашата благодарност и уважение за взаимната работа, като се поклоните от сейза на всеки с който сте работили.
 29. В доджо не се практикуват някакви конкретни наказания за неспазване на правилата. Право на избор има всеки, което води до естествен процес на отпадане или оставане в клуба.
 30. Спазването на правилата изисква особена проява на отговорност, доблест, дълг и воля, както към останалите, така и към себе си.
 31. В доджо се спазва строга йерархия. Всеки практикуващ е длъжен да спазва горепосочените правила и да помага на останалите за тяхното изпълнение.
 32. Оръжията от шомен не се пипат, освен ако няма изрично разрешение за почистване, както и самия шомен.
 33. Отговорност на всеки ученик е да плаща своята такса навреме . Неговата месечна вноска му осигурява място за практикуване и възможност да прояви благодарност за знанията които получава.
 34. Хора, които са членове на други клубове или самостоятелно трениращи се таксуват по схема различна от тази за клубните членове, но трябва да бъдат незабавноинформирани за настоящите правила, с което се задължават да ги спазват като всички останали.
 35. Наблздаващи в доджо се допускат само при съблздаване на следните правила:
  • да не разговарят по време на тренировка
  • да бъдат с изклзчени мобилни телефони
  • да не протягат краката си върху татами, да не стъпват с обувки върху него, да не се качват по пейките.
  • да не се разхождат докато инструктурът показва или обяснева техники.
  • да не разсейват по какъвто и да е начин хората върху татами
  • да проявяват уважение ставайки прави по време на церемонията за начало и край на тренировката