Изпитна програма

Изпитна програма за деца до дванадесет години, според изискванията на БАФ.
Степени: 6 кю, 5 кю, 4 кю, 3 кю, 2 кю, 1 кю
Изпитна програма за възрастни, според изискванията на БАФ и кратък речник
Степени: 6 кю, 5 кю, 4 кю, 3 кю, 2 кю, 1 кю

Изпитна програма за деца
6 кю (обратно горе)
Необходими условия за полагане на изпита:
Минимум 36 часа тренировки, 3 месеца упражнения от датата на записване

Aiki Taiso - главата, ръцете (раменете, лакти, китки / без санкьо/), кръста (напред напън - назад дъга, йоко, маваши) (в сейдза)
- колена (масаж), глезени, стречинг (наклони напред и в разкрач наляво и надясно, стоеж за тилна склопка) (в седеж)
- кръст (мае, йоко, маваши), клек (в изправен стоеж)

Ukemi - Mae, Ushiro ( В suwari waza )
- Подскоци от клек
- Патешко ходене
- Shikko
- Tenkan (Tachi Waza )

Tachi Waza Katate dori Gyaku hanmi - Taino Henko (влизане)
- Две игри за баланс
- Сгъване на Кимоно (Кейко-ги)


5 кю (обратно горе)
Необходими условия за полагане на изпита:
Минимум 48 часа тренировки, 4 месеца упражнения от вземане на 6-то кю

Aiki Taiso - главата, ръцете (раменете, лакти, китки / без санкьо/), кръста (напред напън - назад дъга, йоко, маваши) (в сейдза)
- колена (масаж), глезени, стречинг (наклони напред и в разкрач наляво и надясно, стоеж за тилна склопка) (в седеж)
- кръст (мае, йоко, маваши), клек (в изправен стоеж)
- Ukemi Mae, Ushiro
- Shikko
- Tenkan Tachi Waza
- Irimi-Tenkan (Tai Sabaki) Tachi Waza

Tachi Waza Katate dori Gyaku hanmi
- Taino Henko (влизане)
- Uchi Kaiten (влизане)
Katate dori Ai hanmi - Ikkyo (omote)
- Irimi Nage (omote)

Suwari Waza
Katate dori Ai hanmi - Ikkyo (omote)
Riote dori - Kokyo Ho


4 кю (обратно горе)
Необходими условия за полагане на изпита:
минимум 72 часа тренировки, 6 месеца упражнения от вземане на 5-то кю

Aiki Taiso - главата, ръцете (раменете, лакти, китки / без санкьо/), кръста (напред напън - назад дъга, йоко, маваши) (в сейдза)
- колена (масаж), глезени, стречинг (наклони напред и в разкрач наляво и надясно, стоеж за тилна склопка) (в седеж)
- кръст (мае, йоко, маваши), клек

Общофизически упражнения - Mae Ukemi (през един партньор)
- Jumping (подскоци в клек)
- Ukemi Mae, Ushiro
- Shikko
- Shikko Tai Sabaki
- Tenkan Tachi Waza
- Irimi-Tenkan (Tai Sabaki) Tachi Waza (по двойки в Kamae)

Атака - Shomen-uchi

Tachi Waza Katate dori Gyaku hanmi - Taino Henko (влизане)
- Uchi Kaiten (влизане)
- Irimi (влизане)
Katate dori Ai hanmi - Ikkyo (omote, ura)
- Irimi Nage (omote, ura)
Katate dori Gyaku hanmi - Kote Gaeshi
- Shiho Nage (omote, ura)
- Kokyo Ho

Suwari Waza Katate dori Ai hanmi
- Ikkyo (omote, ura)
- Irimi nage (omote, ura)
Riote dori
- Kokyo Ho


3 кю (обратно горе)
Необходими условия за полагане на изпита:
минимум 96 часа тренировки, 8 месеца упражнения от вземане на 4-то кю

Общофизически упражнения - Mae Ukemi (през двама партньори)
- Jumping (подскоци в клек)
- Придвижване на гръб

Aiki Taiso - Ukemi Mae, Ushiro, Mae Tobi (през човек)
- Tenkan Tachi Waza
- Irimi-Tenkan (Tai Sabaki) Tachi Waza (по двойки в Kamae)

Tachi Waza Katate dori Gyaku hanmi - Taino Henko (влизане omote, ura)
- Uchi Kaiten (влизане)
- Irimi (влизане)
- Sumi Otoshi (влизане)
Katate dori Ai hanmi - Ikkyo (omote, ura)
- Nikyo (omote, ura)
- Irimi Nage (omote, ura)
- Kote Gaeshi
- Shiho Nage (omote, ura)
Katate dori Gyaku hanmi - Ikkyo (omote, ura)
- Nikyo (omote, ura)
- Shiho Nage (omote, ura)
- Kokyo Ho

Suwari Waza Katate dori Ai hanmi - Nikyo (omote, ura)
Riote dori - Kokyo Ho


2 кю (обратно горе)
Необходими условия за полагане на изпита:
минимум 180 часа тренировки, 9 месеца упражнения от вземане на 3-то кю


Aiki Taiso - Ukemi Mae, Ushiro, Mae Tobi
- Tai Sabaki Tachi Waza
- Shikko
- Бутане в четирите посоки
Атака
- Yokomen-uchi

Tachi Waza Katate dori Ai hanmi - Nikyo (omote, ura)
- Irimi Nage (omote, ura)
- Shiho Nage (omote, ura)
- Ude Kime Nage (omote, ura)
- Kote Gaeshi
- Kokyo Nage

Katate dori Gyaku hanmi - Nikyo (omote, ura)
- Irimi Nage (omote, ura)
- Shiho Nage (omote, ura)
- Uchi Kaiten Nage (omote, ura)
- Kote Gaeshi
- Kokyo Nage (от основните влизания)

Suwari Waza Katate dori Ai hanmi - Ikkyo (omote, ura)
- Nikyo (omote, ura)
- Sankyo (omote, ura)
- Yonkyo (omote, ura)
- Gokyo (omote, ura)
- Irimi Nage (omote, ura)
Riote dori - Kokyo Ho


1 кю (обратно горе)
Необходими условия за полагане на изпита:
минимум 260 часа тренировки, 11 месеца упражнения от вземане на 2-то кю


Aiki Taiso - Ukemi Mae, Ushiro, Mae Tobi
- Tai Sabaki Tachi Waza, Suwari Waza

Атака
- Chudan Tsuki
- Jodan Tsuki

Tachi Waza - Kokyo Ho (от основните влизания)
Katate dori Ai hanmi - Sankyo (omote, ura)
- Yonkyo (omote, ura)
- Kokyo Nage (omote, ura)
Katate dori Gyaku hanmi - Sankyo (omote, ura)
- Yonkyo (omote, ura)
- Kokyo Nage (omote, ura)
- Soto Kaiten Nage (omote, ura)
Kata dori - Ikkyo (omote, ura)
- Nikyo (omote, ura)
- Irimi Nage (omote, ura)
- Shiho Nage (omote, ura)
- Kote Gaeshi
Riote dori - Ikkyo (omote, ura)
- Nikyo (omote, ura)
- Irimi Nage (omote, ura)
- Shiho Nage (omote, ura)
- Ude Kime Nage (omote, ura)
- Kote Gaeshi [/b]
- Tenchi Nage

Suwari Waza Kata dori - Aiki-no-kata (omote, ura)
- Irimi Nage
Riote dori - Kokyo Ho

Изпитна програма за възрастни
6 кю
(обратно горе)
Необходими условия за полагане на изпита:
Минимум 24 часа тренировки, 2 месеца упражнения от датата на записване. Минимална допустима възраст е 12 години.

Aiki Taiso - главата, ръцете (раменете, лакти, китки / без санкьо/), кръста (напред напън - назад дъга, йоко, маваши) (в сейдза)
- колена (масаж), глезени, стречинг (наклони напред и в разкрач наляво и надясно, стоеж за тилна склопка) (в седеж)
- кръст (мае, йоко, маваши), клек (в изправен стоеж)

- Kamae
- Tai Sabaki ( с партнъор) Tachi Waza
- Ukemi Mae, Ushiro
- Shikko

- Четирите основни влизания

- Бутане в четирите посоки

- Кокю-хо от основните влизания

Suwari Waza Riote-dori - Kokyo Ho

/Сгъване на кейко-ги/

5 кю (обратно горе)
Необходими условия за полагане на изпита:
Минимум 60 часа тренировки, 5 месеца упражнения от изпит за 6-то кю. Минимална допустима възраст е 12 години.

Aiki Taiso - Ukemi Mae, Ushiro
- Shikko

Tachi Waza Katate dori Ai hanmi - Ikkyo (omote, ura)
- Nikyo (omote, ura)
- Irimi Nage (omote, ura)
- Shiho Nage (omote, ura)
- Kote Gaeshi
Katate dori Guaku hanmi - Ikkyo (omote, ura)
- Nikyo (omote, ura)
- Irimi Nage (omote, ura)
- Shiho Nage (omote, ura)
- Uchi Kaiten Nage (omote, ura)
- Kote Gaeshi

Suwari Waza Katate dori Ai hanmi - Ikkyo (omote, ura)
- Irimi Nage (omote, ura)
Riote-dori - Kokyo Ho

4 кю (обратно горе)
Необходими условия за полагане на изпита:
минимум 80 часа тренировки, 6 месеца упражнения от вземане на 5-то кю. Минимална допустима възраст е 12 години.

Aiki Taiso - Tai Sabaki Tachi Waza, Suwari Waza
- Ukemi Mae, Ushiro, Mae Tobi

Tachi Waza Katate dori Ai hanmi [/b]
- Sankyo (omote, ura)
- Yonkyo (omote, ura)
- Kokyo Nage (omote, ura)
Katate dori Guaku hanmi - Sankyo (omote, ura)
- Yonkyo (omote, ura)
- Kokyo Nage (omote, ura)
- Soto Kaiten Nage (omote, ura)
Kata dori - Nikyo (omote, ura)
- Irimi Nage (omote, ura)
- Shiho Nage (omote, ura)
Riote dori - Nikyo (omote, ura)
- Irimi Nage (omote, ura)
- Shiho Nage (omote, ura)
- Ude Kime Nage (omote, ura)
- Kote Gaeshi
- Tenchi Nage
Shomen-uchi - Ikkyo (omote, ura)
- Nikyo (omote, ura)
- Irimi Nage (omote, ura)
- Shiho Nage (omote, ura)
- Kote Gaeshi [/b]

Suwari Waza Shomen-uchi - Ikkyo (omote, ura)
- Irimi Nage (omote, ura)
Kata-dori[/b]
- Nikyo (omote, ura)

3 кю (обратно горе)
Необходими условия за полагане на изпита:
минимум 100 часа тренировки, 8 месеца упражнения от вземане на 4-то кю

Aiki Taiso - Ukemi Ushiro Tobi

Tachi Waza Katate dori Ai hanmi - Koshi Nage
Katate dori Guaku hanmi - Sumi Otoshi
Kata dori - Sankyo (omote, ura)
- Yonkyo (omote, ura)
Riote dori - Sankyo (omote, ura)
- Yonkyo (omote, ura)
- Kokyu Nage
Riokata dori - Nikyo (omote, ura)
- Sankyo (omote, ura)
- Irimi Nage (omote, ura)
- Kokyu Nage
Katate Riote dori (Morote dori) - Nikyo (omote, ura)
- Irimi Nage (omote, ura)
- Ude Kime Nage (omote, ura)
- Kote Gaeshi
- Kokyu Nage
Kata dori Men-uchi - Ikkyo (omote, ura)
- Nikyo (omote, ura)
- Irimi Nage (omote, ura)
- Shiho Nage (omote, ura)
- Kote Gaeshi
Shomen-uchi - Sankyo (omote, ura)
- Uchi Kaiten Nage (omote, ura)
- Yonkyo (omote, ura)
- Kokyu Nage
Yokomen-uchi - Nikyo (omote, ura)
- Irimi Nage (omote, ura)
- Shiho Nage (omote, ura)
- Kote Gaeshi
- Ude Kime Nage (omote, ura)
- Tenchi Nage
Chudan Tsuki - Ikkyo (omote, ura)
- Irimi Nage (omote, ura)
- Kate Gaeshi

Ushiro Waza Riote dori - Nikyo (omote, ura)
- Irimi Nage (omote, ura)
- Shiho Nage (omote, ura)
- Kote Gaeshi
- Kokyu Nage
Riokata dori - Nikyo (omote, ura)
- Sankyo (omote, ura)
- Irimi Nage (omote, ura)
- Kote Gaeshi

Suwari Waza Kata dori - Nikyo (omote, ura)
Shomen-uchi - Nikyo (omote, ura)
- Irimi Nage (omote, ura)
- Kote Gaeshi
Yokomen-uchi - Gokyo (omote, ura)
13 движения jo-no-kata

2 кю (обратно горе)
Необходими условия за полагане на изпита:
минимум 200 часа тренировки, 10 месеца упражнения от вземане на 3-то кю

Tachi Waza Katate dori Guaku hanmi - Aiki Otoshi
Katate Riote dori (Morote dori) - Yonkyo (omote, ura)
- Shiho Nage (omote, ura)
Riote dori - Koshi Nage
Riokata dori - Sankyo (omote, ura)
- Yonkyo (omote, ura)
- Aiki Otoshi
- Shiho Nage (omote, ura)
Muna dori (and Katate Riote) - Ikkyo (omote, ura)
- Irimi Nage (sokomen)
- Shiho Nage (omote, ura)
- Kote Gaeshi
Kata dori Men-uchi - Sankyo (omote, ura)
- Yonkyo (omote, ura)
Muna dori Men-uchi - Ikkyo (omote, ura)
- Irimi Nage (sokomen, omote, ura)
- Shiho Nage (omote, ura)
- Kote Gaeshi
Shomen-uchi - Gokyo (omote, ura)
- Ude Garami
Yokomen-uchi - Gokyo (omote, ura)
- Irimi Nage (sokomen, omote, ura)
- Kokyu Nage
Chudan tsuki - Sankyo (omote, ura)
- Yonkyo (omote, ura)
- Shiho Nage (omote, ura)
- Soto kaiten Nage (omote, ura)
- Ude Garami
- Ushiro Kiri Otoshi
- Kokyu Nage
Jodan tsuki - Ikkyo (omote, ura)
- Nikyo (omote, ura)
- Hiji Kime Osae
- Soto Kaiten Nage (omote, ura)
- Ude Garami
- Kokyu Nage

Ushiro Waza Riote dori - Sankyo (omote, ura)
- Kaiten Nage (omote, ura)
- Irimi Nage (sokomen, omote, ura)
- Ude Kime Nage
Kata dori - Yonkyo (omote, ura)
- Shiho Nage (omote, ura)
Hiji dori - Ikkyo (omote, ura)
- Sankyo (omote, ura)
- Irimi Nage (sokomen)
Eri dori - Ikkyo (omote, ura)
- Irimi Nage (omote, ura)
Katate dori Kubishime - Nikyo (omote, ura)
- Irimi Nage (omote, ura)
- Kote Gaeshi
- Shiho Nage (omote, ura)

Hanmi Hantachi Waza Katate dori Gyaku Hanmi - Ikkyo (omote, ura)
- Uchi Kaiten Nage (omote, ura)
- Shiho Nage (omote, ura)
- Kote Gaeshi
- Sumi Otoshi (omote, ura)
Riote dori - Shiho Nage (omote, ura)

Suwari Waza Riokata dori - Nikyo (omote, ura)
- Sankyo (omote, ura)
- Yonkyo (omote, ura)
Shomen-uchi - Yonkyo (omote, ura)
- Sankyo (omote, ura)
Yokomen-uchi - Ikkyo (omote, ura)
Tachi Waza Futari dori (2 Morote dori) - Kokyu Nage (mae, ushiro)
- Irimi Nage (sokomen)
Ran dori (2 Uke) - Riokata dori, Shomen-uchi, Chudan tsuki, Morote dori
Jo dori - 31 движения Jo no Kata, Jo Waza, Kumi Jo, по преценка на изпитната комисия

Boken Waza Suburi - по преценка на изпитната комисия

1 кю (обратно горе)
Необходими условия за полагане на изпита:
минимум 300 часа тренировки, 12 месеца упражнения от вземане на 2-то кю

Tachi Waza Katate dori Ai hanmi - Jiyu Waza
Katate dori Guaku hanmi - Jiyu Waza
Riote dori - Jiyu Waza
- Juji Garami
- Ude Garami
Katate Riote dori (Morote dori) - Juji Garami
Muna dori Men-uchi - Nikyo (omote, ura)
- Sankyo (omote, ura)
- Juji Garami
Shomen-uchi - Jiyu Waza
- Ushiro Kiri Otoshi
Yokomen-uchi - Jiyu Waza
- Ushiro Kiri Otoshi
Jodan tsuki - Sankyo (omote, ura)
- Yonkyo (omote, ura)
- Shiho Nage (omote, ura)
- Irimi Nage (omote, ura)
- Kote Gaeshi
- Ushiro Kiri Otoshi
- Aiki Otoshi
Futari dori (2 Morote dori) - Shiho Nage [/b]
- Nikyo
Futari dori (2 Uke) - Kokyu Nage
- Irimi Nage (sokomen)
Jo dori - Jiyu Waza

Tanto dori - Jiyu Waza

Ushiro Waza Sode dori - Ikkyo (omote, ura)
- Sankyo (omote, ura)
- Kokyu Nage
Katate dori Kubishime - Sankyo (omote, ura)
- Yonkyo (omote, ura)
Harai Jime - Shiho Nage (omote, ura)
- Kote Gaesh
- Kokyu Nage
Riote dori - Juji Waza

Hanmi Hantachi Waza Riokata dori - Juji Waza
Ran dori (2 Uke) - Katate dori Gyaki hanmi

Suwari Waza Shomen-uchi - Aiki no Kata
- Kote Gaeshi
- Irimi Nage (sokomen, omote, ura)
Yokomen-uchi - Aiki no Kata
Riokata dori - Aiki no Kata
Tachi Waza Ran dori (3 Uke) - Yokomen-uchi, Jodan tsuki

Boken Waza Shomen-uchi - Juji Waza